Backstugan 10 Vinbergsstugan

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Stugans belägenhet lär ha varit snett emot vägen till Sjövik, förbi Rydala, cirka 50 meter mot väster. Några lämningar har ej kunnat återfinnas, marken är skogsplanterad.