Soldattorpet ST 128 / 9 Svarterödjorna

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Soldattorp under Algutseryds rote med strörotarna Tranebo i Järstorps socken och Gigeryd i Habo socken. Äldsta kontrakt från 1685. Odlad areal troligen 2 tunnland. Torpet revs före 1900.   Soldater på soldattorpet 128 Svarterödjorna