Backstugan 8 Sjöstugan

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Bland trädstammarna finns en stenhög, denna innehåller sten som förmodligen utgjort grund o murstock mm. Andra lämningar har ej återfunnits.