Backstugan 7 Oxhagen

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Stenar som möjligen utgjort en husgrund finns 15 meter från vägkorsningen mot Algutseryd. Av stenarnas placering, med ett avstånd av 240 x 370 cm kan man konstatera att stugan varit mindre än 10 kvm. Markförhållandena är dock sådana att det ev. kan ha funnits ytterligare byggnader.