Backstugan 5 Mohemmet

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Platsen ligger utmed ”vägen” som leder till soldattorpet Svarterödjorna, stenar finns på platsen, dessa har troligen varit grund för byggnaderna.