Torpet 4 Moen

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Området är markberett och skogsplanterat.