Torpet 3 Ledstugan

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Stugan låg mellan nuvarande väg och åker. Längre tillbaka gick vägen närmare åkern. Vägen gick tidigare åt höger i bild och följde åkern, strax efter dåvarande högersväng låg torpet mellan den tidigare vägen och nuvarande väg. Till vänster om nuvarande väg fanns vid torpinventeringen 1970 stenrader som utgjorde grunden för ladugården. Namnet Ledstugan kommer säkerligen av att det funnits ett led över vägen eftersom gränsen mellan Algutseryd och Stibberyd går strax söder om torpet. På grund av markberedning har lämningar ej kunnat återfinnas. Ledstugan revs och flyttades till Järstorp, ladugården flyttades till Lilla Svinhaga och blev använd som brygghus. Ledstugan låg vid gamla Falköpingsvägen, till stugan hörde ett så kallat ”hemlighus”, detta låg mycket nära vägen med dörren däråt. I Ledstugan bodde en pratglad och mycket nyfiken gumma, när hon besökte ”hemlighuset” lät hon alltid dörren stå öppen. Det hände att det kom någon hästskjuts eller gående på vägen, sittande på sin ”tron” ropade hon till dom som kom förbi: Vart skall I ta vägen?