Backstugan Hägnet

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Positionen för denna bosättning har ej kunnat fastställas.