Torpet 2 Fällorna

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Byggnaderna var enligt äldre karta belägna sydväst om vägen, området är markberett och skogsplanterat varför lämningar ej kunnat återfinnas. Endast syréner i vägkanten tyder på tidigare bosättning. Från domprotokoll 1836: Johannes Andersson från Fällorna pliktfälldes till Rdb för att ha utminuterat brännvin under förliden sommar, dock icke helgdag. Om tillgång brister till böterna skola de umgälla med 17 dagars enkelt fängelse. Ur kommunalstämmoprotokoll år 1863: Torparen Olof Johansson från Fällorna under Algutseryd, beviljades ur fattigkassan 25 rdr till hjälp att köpa sig en ko i stället för den han mistat, alldenstund han befinner sig i torftiga omständigheter.