Torpet 1 Bommen

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

På platsen har återfunnits odlingsröse och bostadslämningar, marken är nu planterad med skog. Kallas ibland soldattorp 112, efter soldaten Bom. Enligt Karl Erlandsson, Sjövik, har torpet förr varit trumslagarboställe. På vägen invid, Jönköping - Falköping, fanns en gång i tiden en spärrbom vid koleraepidemin 1834.