Torpet 6 Nybygget

under Algutseryd i Svinhaga/Sjöviks rote

Torpet kallades även Dagtröt, som lär ha kommit av att skogen stod så tät att dagsljuset inte trängde ner till marken, dagsljuset tröt. Området är markberett, lämningar finns ej. Ur en ganska omfattande rättegång och dom år 1831 har hämtats följande; Torparen Carl Håkansson från Nybygget under Algutseryd förolyckades under tragiska omständigheter då han tillsammans med arbetare från Björneberg fraktade nyhuggen långved från Skirebo till Björneberg. Kvällen var sen och nedanför Flaskebo kullstjälpte Håkanssons släde, han kom under lasset och omkom omedelbart. Arbetarna hade under dagen köpt och även bjudits på brännvin och dessutom hade drögarna i flera fall farit överlastade. På 1840-talet bodde här torparen Johannes Svensson, enligt sockenstämmoprotokoll hade Johannes förlorat 7 st får, rivna av odjur. Som hjälp i nöden lovade sockenmännen att han skulle få uppbära ett offer vid en gudstjänst i kyrkan. År 1850 kallade hans sig Johannes Svensson Vinberg och han anhöll då om understöd för sin åldriga hustru, 70 år, vilket beviljades. Av patron Ahl på Björneberg, som ägde Algutseryd, fick Johannes tillstånd att bo kvar i stugan om han lagade taket, virke fick hämtas ur Algutseryds skog. 1852 skulle Johannes Vinberg få spannmålsunderstöd. År 1855 konstateras att änkemannen Johannes Vinberg från backstugan Nybygget är ålderstigen och svag, 67 år, han fick därför bostad i fattighuset.