Torpet 179 Skogen

under Trånghalla i Kolaryds rote

Grund för lägesbestämning: Göran Flood har med ledning av äldre karta fastställt adressen till Rävhallavägen 10. Torpet Skogen omnämns i 1708 års mantalslängd. Där bor Arfwid med hustru. På en detaljerad karta från 1745 beskrivs torpets ägor. Torpet avvecklades 1830.