Backstugan 176 Pershov (Hovet)

under Torp i Kolaryds rote

1812 flyttar fd soldaten Anders Hägg hit från soldattorpet Häggeberg. Han har begärt avsked från armén. Familjen består av sonen Anders Johan, f. 1812, Helena Maria, f. 1816, hon har en missbildad högerfot, och Carl Mauitz, f. 1819. Anders Hägg avlider 4/3 1821. Hustru och barn flyttar då till backstugan Bergastugan. Ur sockenstämmoprotokoll 1850; Erik på Hovet beviljades för Sven Karls skolgång en skjorta, ett par byxor och en tröja, varpå faktoriemästare Per Ljung i Kolaryd benäget åtog sig att med det första inköpa tjänlig väv. Högst uppepå berget ovanför samhället låg ett torp som i dagligt tal kallades Hovet. Där bodde Augusta Sköld, gift med lantbrevbäraren Axel Sköld. Hovet är nu jämnat med marken men namnet lever kvar i området Hovagärdet. Augusta Sköld gick som hjälpe i husen, hon arbetade som trädgårdskulla hos herrskapen, vävde trasmattor på beställning, plockade bär och svamp och sålde på torget. Hon var en färgstark personlighet som fascinerade genom sin berättarkonst om skrömt, spöken och oförklarliga fenomen. I sin ungdom hade Augusta arbetat på officersmässen i Skillingaryd. Augusta dog år 1933 vid 77 års ålder. Axel hade varit stenhuggare men också arbetat som sjöman på de båtar som fraktade sten till Stockholm. Han brukade övernatta och Augusta och de blev ett kärlekspar, hon 44 år och han 22 år. Suneson berättar om Augusta: Hon var en märkeskvinna, karsk, orädd, talför som en grammofon, allvetande och humorist. Folk gick till Hovet för att få en rolig pratstund. På söndagarna var stugan full av stadsbor, herrskap som det heter.