Soldattorpet 110 Skogslund

under Målskog i Kolaryds rote

Enligt gammal karta var torpet byggt öster om vägen som kom från Målskog.