Backstugan 106 Björkelund

under Målskog i Kolaryds rote

Stugan står kvar på ursprunglig plats. Lars Petter Andersson, född 1827, död 1901, flyttade till Björkelund i början av 1880-talet. Han var trädgårdsmästare och skötte trädgården på Målskog. Andersson flyttade till Björkelund i början av 1880-talet och bodde där till sin död. Stugan disponeras numera av Scouterna.