Soldattorpet 103 Häggeberg

under Labbarp i Kolaryds rote

Anders Hägg f. 1780, antagen som soldat 20/6 1803, bor med hustru Brita, f. 1781 och sonen Johan, f. 1806, d. 1809 och sonen Anders Johan, f. 1812 på soldattorpet. Anders Hägg deltar i kriget mot Ryssland i Västerbotten. Begär efter en tid avsked 1812. Flyttar till backstugan Pershov som Gratialist. Enligt uppgift har ladugården legat längre till höger i bilden (ännu ej här publicerad) vid nuvarande stenröse. Lämningar finnes ej.