Backstugan 102 Fredriksberg

under Labbarp i Kolaryds rote

Lämningar finns ej. Smeden Appelberg hade 1869 erhållit bostad hos fabrikör Granberg, Labbarp. Nedanför stugan, cirka 15 meter, låg fabrikör Granbergs storsmedja. Smeden Appelberg smidde allt kyrkosmide till nya kyrkan, även grindarna till kyrkogården. I Fredriksberg bodde senare Carl Johan och Charlotta Lewander. Följande har berättats för barnbarnet Gunnar Lewander; På hyllan vid sängen hade farmor små snusdosor. Av doktor i Jönköping hade hon ordinerats att i näsan använda Rappe snus för att hjälpa upp den försämrade synen. På hyllan vid arbetsbänken låg farfars familjebibel, däri förvarades sedlar då hans kassa någon gång inrymde sådana. Det stora rummet till höger i förstugan hade endast öppen spis och användes främst som gäststuga för barn och barnbarn, mest sommartid. Fredriksberg revs år 1908, Karl Johan Lewander flyttade då till fattigstugan. Förste boende var smeden Anders August Appelberg, som flyttade in 1858. Siste boende var smeden Carl Johan Lewander, som flyttade till Fattigstugan 1906.