Kvarnen Kolaryds kvarn

under Kolaryd i Kolaryds rote

Kvar finns lämningar efter vattenrännor.