Backstugan 95 Källhagen (Kalkhagen)

under Kolaryd i Kolaryds rote

Backstuga under Målskog. Lämningar finns ej. Enligt äldre karta var stugan belägen på motsatta sidan om vägen. Stället togs bort 1903. Sven Svensson har 1 nov 1879 fått 25 kr ur kommunalkassan för reparation av Källhagen. Förste boende var drängen Johannes Petersson, som kom till Målskog 1838. Siste boende var Sven Svensson, som lämnade stugan 1903, då den revs.