Torpet 60 Vrån

under Granbäck i Kolaryds rote

Byggnaderna finns kvar på ursprunglig plats. Torpet Tubbarp är känt från 1639 med kronotorparen Sven med hustru som brukare. År 1676 bodde stenhuggare Johan med hustru på torpet. Kanske var det han som ristade gränsstenarna mellan Granbäck och Flasarp. De har årtalet 1675 inristade. Ett stenbrott finns inte långt från den sydligaste stenen på Järstorps ägor.