Backstugan 58 Bergstugan

under Granbäck i Kolaryds rote

Bergstugan under Granbäck finns på en karta från 1650-talet och existerar fram till 1821. År 1851 återuppstår Bergstugan, strax söder om den första stugan, då som torp under Granbäck