Torpet 18 Banvaktstuga

under Statens Järnvägar i Järnvägens rote

Uppfördes för järnvägen ca 1878 då Carl Wilhelm Petersson kom som banvakt från Habo. Stugans nr var 699. Carl flyttade 1894 till banvakstugan i Granbäck, då med nr 702. Ursprungligen bestod byggnaden av en normal banvaktstuga men har senare blivit dubbelt så stor genom att man tillfogat ytterligare en likadan stuga. Stugan uppläts på senare tid som personalbostad åt anställda vid Bankeryds station. Stugan revs ca 2010