Torpet 34 Banvaktstuga 642

under Statens Järnvägar i Järnvägens rote

Banvaktstugan finns kvar på ursprunglig plats och är inte om- eller tillbyggd. Den förvaltas sedan 1960 av Bankeryds hembygdsförening, som sedan 2005 också är ägare till fastigheten. Banvaktstugan är föreningens forskarlokal. Banvaktstugans nr förändrades genom åren enl nedan 1875-1898 nr 698 1899-1920 nr 243 1920-1943 nr 642