Torpet 33 Banvaktstuga 641

under Statens Järnvägar i Järnvägens rote

Stugan var belägen på samma tomt som nr 642, men då den inte längre behövdes för sitt ändamål såldes den och flyttades 500 meter utmed spåret mot Habo med adress Klerebovägen där den fick namnet Fridhäll. Banvaktstugans nr förändrades under åren enl nedan 1864-1865 nr 28 1866-1875 nr 104 1876-1898 nr 697 1899-1920 nr 242 1921-1031 nr 641