Torpet 61 Banvaktstuga 644

under Statens Järnvägar i Järnvägens rote

Byggnaden finns kvar på platsen men är om- o tillbyggd. Banvaktstugans nummer förändrades under åren enl nedan 1864-1865 nr 31 1866-1875 nr 107 1876-1898 nr 702 1899-1920 nr 246 1920-1921 nr 644