Torpet 125 Banvaktstuga 700/244

under Statens Järnvägar i Järnvägens rote

Fanns mellan åren 1864 - 1911 Banvaktstugans nr förändrades under åren enl nedan 1864-1865 nr 29 1866-1875 nr 105 1876-1898 nr 700 1899-1920 nr 244