Backstugan 70 Slätten

under Granshult i Granshults rote

Stenröset tyder på tidigare bebyggelse, bl a finns tegelrester och rosenbuskar.