Backstugan Rödjorna

under Granshult i Granshults rote

Stugans position har ej kunnat fastställas. Ur kommunalstämmoprotokoll år 1892, på kommunalordförandens framställning om bättre tillsyn och vård om Kristofferänkan Inga Larsdotter i Granshult, beslöt stämman att gumman skall förflyttas till fattighuset.