Backstugan 74 Lillegård

under Granshult i Granshults rote

Lägesanvisning Göran Åberg. Hustaket som skymtar tillhör Granshult Lillegård. Lämningar finns ej.