Backstugan 67 Källarp

under Granshult i Granshults rote

[Alt stavning Kjellarp!] Platsen för stugans ursprungliga plats. Stenar från grunder finns kvar, liksom en mindre apel och en eventuell vattenkälla. Vägsträckan är inte den ursprungliga. Soldattorp 132 Källarp. Förste boende Sven Larsson, antagen 1683. Han var med Jönköpings regemente i Wismar 1697. Siste boende i soldattorpet var vice korpralen Carl Fritiof, som flyttade in 1879 och lämnade torpet 1903, som rotens siste soldat. Övriga boende finns beskrivna i boken Soldater och soldattorp i Bankeryd av Ulla Hallberg 1994. Torpet revs och flyttades därefter till Granshult Östergård och kallades då backstugan Tufvan. På den nya platsen drevs handel av Emma Gustava Ljung. I stugan bodde Göran Åberg till sin död 2019.