Backstugan 66 Hägnared

under Granshult i Granshults rote

Lägesanvisning Göran Åberg. Lämningar har ej kunnat återfinnas, stugan har legat i åkerkanten.