Backstugan 65 Gustavslund

under Granshult i Granshults rote

Lägesanvisning Göran Åberg. Lämningar har ej kunnat återfinnas.