Backstugan 64 Gustavsberg

under Granshult i Granshults rote

Stugan låg kvar på ursprunglig plats till år 2007 då den revs. Till stugan hörde den smedja, som är flyttad till hembygdsgården. Siste smeden som använde smedjan hette Nydén, om honom finns många berättelser, han var något av Bankeryds Bellman.