Backstugan 75 England

under Granshult i Granshults rote

Lägesanvisning Göran Åberg. I sluttningen väster o intill stugplatsen finns rester av en förmodad jordkällare.