Backstugan 76 England-2

under Granshult i Granshults rote

Lägesanvisning Göran Åberg. Lämningar finns ej.