Backstugan Lugnet

under Sjöåkra i Backa rotes rote

Backstugan Lugnet under Sjöåkra, låg i anslutning till backstugan Åkershult. Backstugan revs i samband med järnvägsbygget. Till backstugan flyttade änkan efter den indelte soldaten Låås. När backstugan revs, fick hon flytta till fattigstugan och i kyrkans folkbokföring blev hon registrerad som "Fattighjon" Maja Greta Låås Ståhlberg f.1798 d.1872