Backstugan Backstugan Hägnen

under Sjöåkra i Backa rotes rote

Stugans position har ej kunnat fastställas.