Backstugan Nylyckan

under Nyarp i Backa rotes rote

Ur sockenstämmoprotokoll: Den 28 september 1862 fick änkan Granberg 25 riksdaler av fattigkassan för uppförande av stugbyggnad på Nyarp. Enligt kommunalstämmoprotokoll från 1863, bestämdes att den Sandvallska donationsfondens ränta även för detta år bör tilldelas änkan Maria Granberg såsom uppfostringshjälp för hennes yngsta barn, alldenstund hon befinner sig i torftiga omständigheter. Stugan revs på 1920-talet och ersattes med en villa. På bilden fru Granberg med 3 döttrar och en son, ynglingen till höger en tillfällig gäst. Bild från hembygdsföreningens arkiv.