Gården Nyarp

under Backa rotes rote

Gården är omnämnd från 1557 med många olika ägare. Den anses ha tillhört den större gården Attarp och blivit självständig under namnet Nyarp (nya byggnaden). Gården var på ½ mantal. Bland ägarna fanns jordbrukare och smeder men även tandläkare och Jönköpings Mekaniska Werkstad.

Mangårdsbyggnaden har förutom bostad använts som sommarstuga, pensionat, rumshotell för ingenjörer och senast matsal genom familjen Ramnebo – därav namnet Ramnegården. Den revs på 1980-talet och på marken byggdes bostadsområdet Lillsvängen.