Torpet 85 Kroken

under Horstorp i Backa rotes rote

Ladugården har troligen tillhört Kroken, Stugan har legat någonstans i anslutning till åkern Torpet är beläget på Habosidan av Domneån där denna gör en kraftig sväng, möjligen har gränsdragningen justerats