Backstugan 83 Granbergsstugan

under Horstorp i Backa rotes rote

[caption id="attachment_625" align="alignnone" width="300"] Till vänster skymtar Granbergsstugan. I mitten den äldre saxfabriken, till höger Hulebo.[/caption] Stenar från grund och trappa finns kvar. Stugan hade två lägenheter och flyttades omkring 1920 till Backamo av Kalle Andersson (Blask).