Kvarnen 82 Bro kvarn

under Horstorp i Backa rotes rote

Kvarnen var belägen 50-100 m nedströms bron. Inga lämningar har hittats. RAÄ 39:1