Backstugan 89 Backstuga

under Horstorp i Backa rotes rote

Backstuga utan känt namn. Nuvarande adress Susegårdsvägen 14.