Backstugan 88 Åbo

under Horstorp i Backa rotes rote

Den gamla stugan var belägen 10 m rakt söder om nuvarande bostadshus.