Gården Horstorp

under Backa rotes rote

Horstorp tillhörde Attarps säteri till 1800-talet och kallades då Horsafällan, dvs betesmark för hästar. Horstorp med Hulebo kvarn och mestadels även Solberga i Habo har under århundraden ingått som en del av Attarp. Gården finns omnämnd som frälsegård under 1500 och 1600-talen.