Backstugan 53 Mosebacke

under Ekeryd i Backa rotes rote

Enligt Allan Andersson, Ekeryd och Sven Petersson, född i Nybygget, skall Mosebacke ha legat c:a 50 meter rakt söder om Nybygget. Detta bekräftas även av att vid bearbetning av jorden har man funnit rester av byggnation såsom tegel. Andra lämningar finns ej.