Backstugan Lilla Fridhem

under Bankeryds Stom i Backa rotes rote

Stugan var belägen där kyrkans byggnad för kyrkogårdens skötsel nu är belägen. Ur kommunalstämmoprotokoll år 1892: Förre soldaten under Bodh, Johan Andersson Boo med hustru Lovisa voro utblottade och husvilla, de hade fått inflytta i Fattigstugan. Stämman beslutade skänka församlingens stuga Skogslund under Bodh till bostad åt Boo och han fick då rätt att för egna medel flytta stugan. Boo var en tid kyrkvaktmästare och under en tid också postbud. Stugan flyttades 1893 då Johan med hustru in. Stugan revs på 1960-talet.