Backstugan 23 Förelund

under Bankeryds Stom i Backa rotes rote

Stugan fanns på Björnebergsvägen 101. I stugan bodde en tid en gumma som lärde barn att läsa. I sockenstämmoprotokoll 1826 står: "avskedade soldaten, Johan Wetterdahl i Förelund, icke kan försörja sin son Gustaf Wilhelm, beslutade församlingen att denne gosse mottages till uppfostran och vård hos änkan Cajsa Bengtsdotter i Skinnkärr. Nov 1827 beslöt församlingen att gossen skulle kvarvara mot ett arvode av 25 Riksdaler samt så mycket spannmål som hon förut för honom undfått.