Backstugan 22 Fattigstugan

under Bankeryds Stom i Backa rotes rote

Stugan låg vid Björnebergsvägens västra sida, mittemot vägen till Labbarp. Den byggdes 1870 och ersatte då en äldre fattigstuga som låg på kyrkans nuvarande parkeringsplats. Byggnaden användes som fattigstuga under 50 år tills det nya ålderdomshemmet var byggt på granntomten och utnyttjades därefter av skolan. Fattigstugan flyttades till hembygdsgården 1970.