Gården Bankeryds Stom

under Backa rotes rote

Bankeryds by bestod av tre gårdar; Klockargården, Östergården och Stommen.

En stom är en gård som förstärker prästgårdens ansvar för prästens försörjning.